wjechała w dzieci samochodem…

Właściwe leczenie cukrzycy wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Skutki tego dotyczą nie tylko organizmu pacjenta ale i otoczenia. Odpowiedzialność za nie ponosi nie tylko lekarz ale i sam pacjent.…

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania