You are currently viewing Guzki tarczycy- nowe metody terapii!
tarczyca, zdrowie, operacja, nakłucie, ablacja, guzki, zdrowie, endokrynologia, doktormagda, hormony

Guzki tarczycy- nowe metody terapii!

Dotychczas osoby u których stwierdzono guzki tarczycy nie miały wielkiego wyboru terapii. Albo zmiany pozostawały w obserwacji, albo były usuwane (operacje usunięcia tarczycy o różnym zakresie), część kwalifikowała się do leczenia jodem promieniotwórczym. Innych opcji specjalnie nie było. Niektórzy sugerowali alkoholizację zmian (wstrzyknięcie do nich specjalnego roztworu pod kontrolą usg), lub podanie zamiast tego tetracykliny. Póki co metoda ta nie znalazła miejsca w zaleceniach. W ostatnim czasie pojawiła się też TOETVA– konkurencyjna metoda operacji o zmniejszonej inwazyjności, o której już Wam pisałam.

Nie każdy pacjent chciał poddać się tym radykalnym metodom, które, z jednej strony lecząc, z drugiej z dużym prawdopodobieństwem powodowały niedoczynność tarczycy i konieczność leczenia hormonami tarczycy na stałe.

Niedawno pojawiły się nowe opcje postępowania z łagodnymi zmianami tarczycy.

Nie każdy pacjent będzie kwalifikował się do tych zabiegów, ale warto wiedzieć, jakie są opcje.

Są to przezskórna laseroterapia (ablacja termiczna) oraz termoablacja prądem o częstotliwości radiowej lub ablacja wiązką ultradźwięków (HIFU).

Wszystkie te metody mają na celu ogniskowe niszczenie tkanki guzka ale bez konieczności operacji usuwania płata lub też całej tarczycy. W efekcie powstaje martwica w miejscu niechcianej zmiany bez zniszczenia pozostałej, zdrowej tkanki gruczołowej. Zaletą jest minimalna inwazyjność, mała możliwość powikłań, prostota wykonania. Działania niepożądane to głównie ból okolicy zabiegu.

Guzki tarczycy- nowe metody terapii:
 1. MWA- ablacja termiczna
 2. RFA- ablacja prądem o częstotliwości radiowej
 3. LA- ablacja laserowa

1. Ablacja termiczna, inaczej przezskórna ablacja, ultrasound-guided percutaneous microwave ablation (MWA), czyli uszkodzenie tkanki pod kontrolą USG, przy pomocy mikrofali. w dotychczas przeprowadzonych badaniach udało się uzyskać zmniejszenie wielkości zmiany (najdłuższy wymiar) z niecałych 3 do 2cm, a objętość zmalała 5,3 do 2,4 ml w trakcie dziewięciomiesięcznej obserwacji.

Kilka faktów o MWA:
 • nadaje się do terapii wyłącznie zmian łagodnych, konieczne jest więc uprzednie przeprowadzenie dokładnej diagnostyki (biopsja cienkoigłowa tarczycy)
 • jest wykonywana specjalną, chłodzoną anteną, w znieczuleniu miejscowym
 • nie jest zupełnie pozbawiona działań niepożądanych, gdyż stwierdzano- przemijającą chrypkę (2%), poparzenie sąsiadującej powierzchni skóry (2%), zespół Hornera (1%), który ustąpił po 2 miesiącach
 • plusy to- stosunkowo dobra tolerancja, dobry efekt kosmetyczny, znaczące zmniejszenie się zmian ogniskowych

2. Ablacja prądem o częstotliwości radiowej- radiofrequency ablation (RFA). Również ta metoda wydaje się obiecująca. W dwuletniej obserwacji wykazano zmniejszenie objętości guzków (tu podawany jest dość szeroki zakres, bo z 30+/- 18ml do 8+/-9ml), ogólnie nawet  o 80%.

Kilka faktów o RFA:
 • technika polega na fragmentarycznym rozgrzewaniu tkanek, przy pomocy fal radiowych
 • oprócz korzystnych efektów w zakresie redukcji wielkości guzka oraz efektu kosmetycznego, korzystny jest fakt, że metoda ta nie powoduje zaburzeń funkcji tarczycy (hormony pozostawały bez zmian).
 • wykonywana jest w przypadku zmian łagodnych (czyli wcześniej musi być wykonana dokładna diagnostyka)

3. Percutaneous laser thermal ablation (LTA) to także ablacja, lecz przy pomocy lasera Nd: YAG o mocy 3-5 W.  .

Kilka faktów o LA:
 • w trakcie zabiegu, wprowadzane są igły (od jednej, do czterech), pod kontrolą USG
 • następnie przez nie wprowadza się wiązki laserowe i poprzez nie wywołuje martwicę określonego obszaru/guzka
 • w razie potrzeby zabieg się powtarza
 • podejmowane są również próby, aby stosować ją w guzkach nadczynnych a także w zmianach złośliwych.
 • efektem jest zmniejszenie wymiarów i objętości guzków, zmniejszenie objawów uciskowych
 • zanotowano objawy niepożądane takie jak łagodna dysfonia, która ustąpiła samoistnie

Wszystkie te metody- ablację mikrofalową (MWA), przezskórną ablację falą radiową (RFA) i ablację laserową (LA) zaleca się jako małoinwazyjne metody leczenia pacjentów z objawowymi łagodnymi guzkami tarczycy ze względu na dużą liczbę zastosowań klinicznych.

Przeprowadzono badanie porównujące RFA, jak i MWA. Wykazano, że są bezpiecznymi i skutecznymi technikami dla wybranych pacjentów z objawowymi łagodnymi guzkami tarczycy. Osiągnięte wartości MDRR i VRR w grupie RFA były większe niż w grupie MWA. Dane te potwierdziły się w obserwacji krótkoterminowej jak i późniejszej. MDRR to współczynnik redukcji maksymalnej średnicy guzków, zaś VRR- współczynnik redukcji objętości guzków.

Jak leczyć guzki tarczycy? Która metoda jest więc lepsza? Żadna z nich jak dotychczas nie została włączona do obowiązujących zaleceń. Myślę, że głównym tego powodem jest krótki czas obserwacji. Czas pokaże, która z nich okaże się najlepsza, a niewykluczone, że pozostaną wszystkie. Z całą pewnością do każdej z tych metod kwalifikować powinien doświadczony lekarz prowadzący, a wykonywać sprawdzony specjalista.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

..

.

..

.

..

.

.

.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22447813/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28855431/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27825274/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26121459/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15155898/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11354325/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22940229/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28842651/

Ten post ma jeden komentarz

 1. Magda

  Czy w Polsce przeprowadza się już gdzieś RFA?

Dodaj komentarz