You are currently viewing RODO

RODO

 

Witajcie!

Wiecie, że muszę Wam o tym napisać …

Ponieważ prowadzę bloga, z możliwością komentarzy oraz newsletterem, obowiązuje mnie również RODO. Zamieszczam więc na ten temat informacje na stronie i prześlę je też dziś “przy okazji” wysyłania newslettera:

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym faktem, informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Wam przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przeze mnie (doktormagda).

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych przeze mnie.

szczegóły -tutaj: https://doktormagda.pl/polityka-prywatnosci

 1. Administratorem Waszych danych osobowych jestem ja, autorka bloga doktormagda, Magdalena Jagiełło – prowadząca działalność “Usługi Medyczne lek.med.Magdalena Jagiełło”
 2. Ja jestem także osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kontakt poprzez email: magjag@op.pl albo doktormagda@op.pl
 3. Wasze dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu umożliwienia Wam umieszczania komentarzy na blogu oraz przesyłania do mnie Waszych historii
 2. w celu wysyłki/pobierania przez Was ewentualnych materiałów dodatkowych typu webinary lub szkolenia i kursy
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. w celu kierowania do Was przeze mnie treści informacyjnych (newsletter), marketingowych (sklep) w trakcie wykonywania umowy – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes polega na przesyłaniu do Was treści marketingowych w okresie świadczenia na Waszą rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który  wyraziliście zgodę,
 5. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na mnie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem  jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu mojej firmy na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes mojej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Odbiorcami Waszych danych osobowych mogą być:
 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na moją rzecz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przeze mnie na rzecz Was,
 2. podmioty świadczące na rzecz mojej firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 5. organy uprawnione do otrzymania Waszych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. moja firma nie będzie przekazywała Waszych danych osobowych do państw trzecich.
 2. Wasze dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Waszą rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Waszą rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Was przez Spółkę treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Spółki oraz w trakcie wykonywania umowy – do czasu wniesienia przez Was sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Waszą rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 3. Wasze dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych proszę o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres doktormagda@op.pl).
 5. Macie prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. W przypadku, gdy Wasze dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy (przypadek wskazany w pkt. 3 lit. c), macie prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit.  d) oraz f) i g) powyżej przysługuje Wam prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Waszą rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez moją firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną (komentowania na blogu, otrzymywania newslettera, przesyłania informacji drogą mailową, pobierania materiałów ze strony) lub zawierania umów sprzedaży.

Oczywiście dołożę wszelkich starań i zabezpieczeń bo skutecznie chronić Wasze dane osobowe.

 1. Wchodząc na stronę akceptujecie, że wykorzystuje ona pliki cookies (google analytics, youtube, piksel facebooka).

Dodaj komentarz